Membludaknya Peminat STAIN Metro

Oleh: Mustahsin
Pada tanggal 22 Juli kemarin, STAIN Metro melaksanakan test PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru). Pelaksanaan PMB itu dilaksanakan dalam satu hari, yang sebelumnya direncanakan dua hari. Pada test ini, peserta wajib mengikuti seluruh mata uji yang diujikan. Dan apabila tidak mengikuti salah satunya, maka dinyatakan gugur. Pemberitahuan itu tertempel di papan-papan pengumuman. Untuk mata uji yang di ujikan antara lain test tertulis yang mengenai pengetahuan umum, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Selain itu, Ujian BTQ (Baca Tulis Qur’an) dilaksanakan pada siang harinya setelah test tertulis. Untuk Ujian BTQ meliputi kemampuan peserta dalam membaca dan menulis Al Qur’an.

Untuk peminat STAIN pada PMB tahun 2010 ini mencapai 1.880 calon mahasiswa. Peningkatan ini terjadi sejak PMB pada tahun 2009. Yang saat itu jumlah calon mahasiswa yang mendaftar hingga 1.530 orang. Pada pelaksanaannya, test PMB di STAIN berjalan dengan baik. Untuk kapasitas lokal test terbagi menjadi 95 lokal, 9 lokal diantaranya di Dinas Pendidikan. Karna kapasitas lokal di STAIN tidak mencukupi untuk menampung seluruh peserta.
Dari keterangan data yang ada, tahun ini calon mahasiswa paling banyak mengambil Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris sebanyak 640 peminat, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiah ada 622 peminat, Prodi Pendidikan Agama Islam 361 peminat, Prodi Ekonomi Islam 125 peminat, Prodi pendidikan Bahasa Arab 61 peminat, Prodi D-3 perbankan Syariah 36 peminat dan terakhir Prodi Al-Ahwalus Syakhsiyah 25 peminat. Dari keseluruhan peminat itu, kebanyakan calon mahasiswa berasal dari 12 kabupaten/kota didalam maupun di luar provinsi Lampung. Sedangkan peminat dari Metro hanya 14,7%, Sementara pada seleksi tahun ini STAIN hanya menerima 745 calon mahasiswa untuk tujuh prodi tersebut.[]

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0